Informasjon og opplæring

Informasjon og opplæring blir gitt av våre konsulenter på et tidlig tidspunkt, og helst i forkant av oppstart, eller umiddelbart etter at en BPA-ordning er overført til OptimalAssistanse.

Arbeidsleder får grunnleggende veiledning, eventuelt individuell i eget hjem. Med friskt fokus på de gode mulighetene så legger vi tilrette for et godt samarbeid og god videreutvikling.

Assistentenes rolleforståelse har stor betydning, OptimalAssistanse har derfor egne, ”skolerte” og erfarne BPA-rådgivere som kan bistå i praktisk veiledning.

Vi er tilgjengelig for arbeidsledere og assistenter på telefon alle dager, hele døgnet.


Aktuelle saker

Solveig Alfsen

Endring i administrasjonen

For våre kunder og ansatte: Endring i administrasjonen

Ingen kommentarer
Illustrasjon - lytte

Vi tilbyr funksjonsassistanse

OptimalAssistanse tilbyr nå funksjonsassistanse til deg som har fått innvilget dette av NAV. Vi kan hjelpe deg å rekruttere og ansette funksjonsassistent uansett hvor du bor i landet. Som arbeidstaker må man selvfølgelig avklare ordningen med sin arbeidsgiver i forkant. … Les mer

Ingen kommentarer