Informasjon og opplæring

Informasjon og opplæring blir gitt av våre konsulenter på et tidlig tidspunkt, og helst i forkant av oppstart, eller umiddelbart etter at en BPA-ordning er overført til Optimal­Assistanse.

Arbeidsleder får grunnleggende veiledning, eventuelt individuell i eget hjem. Med friskt fokus på de gode mulighetene så legger vi tilrette for et godt samarbeid og god videreutvikling.

Assistentenes rolleforståelse har stor betydning, Optimal­Assistanse har derfor egne, ”skolerte” og erfarne BPA-rådgivere som kan bistå i praktisk veiledning.

Vi er tilgjengelig for arbeidsledere og assistenter på telefon alle dager, hele døgnet.


Aktuelle saker

Vestby kommune logo

Tjenestegodkjent i Vestby (igjen)

OptimalAssistanse er svært tilfreds med å få forlenget tillit i Vestby kommune (Follo, Akershus syd). Det betyr at våre fornøyde kunder der kan fortsette med oss og nye kan komme til. Vårt samarbeide med Vestby som BPA-partner har vært utmerket. … Les mer

Gjøvik kommunevåpen

Tjenestegodkjent i Gjøvikregionen

OptimalAssistanse AS er, samen med 15 andre leverandører, nå tjenestegodkjent og derfor BP-partner, alle 5 kommune i Gjøvikregionen. Disse er, foruten Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Regionen ligger mellom Mjøsa og Randsfjorden og er den … Les mer

Stjørdal kommunevåpen

Tjenestegodkjent i Frosta og Stjørdal i Værnesregionen – Trøndelag

OptimalAssistanse AS er nå, som en av flere (13) leverandører, tjenestegodkjent av Værnesregionens Innkjøpsavdeling (VR Innkjøp) for Stjørdal. Dessuten har Frosta sluttet seg til. Det er gledelig at vi nå kan levere BPA til kunder i Stjørdal og Frosta. Dersom … Les mer

Våre assistenter i Trondheims-området inviteres på kurs 2 dager i november

Ledige stillinger

Siste “Stilling ledig” annonser for personlig assistent.

Ingen funnet.


Kontakt oss