Informasjon og opplæring

Informasjon og opplæring blir gitt av våre konsulenter på et tidlig tidspunkt, og helst i forkant av oppstart, eller umiddelbart etter at en BPA-ordning er overført til Optimal­Assistanse.

Arbeidsleder får grunnleggende veiledning, eventuelt individuell i eget hjem. Med friskt fokus på de gode mulighetene så legger vi tilrette for et godt samarbeid og god videreutvikling.

Assistentenes rolleforståelse har stor betydning, Optimal­Assistanse har derfor egne, ”skolerte” og erfarne BPA-rådgivere som kan bistå i praktisk veiledning.

Vi er tilgjengelig for arbeidsledere og assistenter på telefon alle dager, hele døgnet.


Aktuelle saker

press-delivery-service

Abonnér på aktuelle saker fra oss

Vil du følge med på hva som skjer hos oss? Sjekk så din innboks og bekreft abonnementet via lenke.

Ingen kommentarer
Camp Spinal logo

Etter Camp Spinal

OptimalAssistanse deltok i år på Camp Spinal, en aktivitetsleir for mennesker med ervervet ryggmargsskade som Sunnaas sykehus HF og Sunnaasstiftelsen arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter i Norge og Norden, der målet er å gi inspirasjon … Les mer

Ingen kommentarer

Tjenestegodkjent i Grenland

OptimalAssistanse AS er nå, som en av flere leverandører, tjenestegodkjent av Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI). Det er gledelig at vi nå kan levere BPA til kunder i Skien og Porsgrunn. Dersom du, eller noen du kjenner, vil vite mer om dette, … Les mer

Ingen kommentarer