Optimal­Assistanse ble etablert i 2009 og har i dag konsesjon i en rekke kommuner, fra Tromsø i nord til Flekkefjord i sør. Selskapet sysselsetter mer enn hundre medarbeidere.

Optimal­Assistanse ble i 2017 en del av av Ecura Helse og Omsorg AS, et norsk selskap med tilbud av tjenester innen brukerstyrt personlig assistanse, hjemmebasert omsorg, rehabilitering, samt bo- og omsorgstilbud for personer med psykiske lidelser.

De som har behov for assistanse vet hvor viktig det er å kunne være sjef i eget liv. Frihet, selvstendighet og mulighet til å leve livet på egne premisser. OptimalAssistanses gründer Kirsti Cath Dahle, som stiftet selskapet i 2009, hadde selv personlig assistanse. Vi bygger videre på de erfaringer hun gjorde og dette er kjernen i vår BPA-filosofi.


Hvordan vi jobber

Vårt verdigrunnlag er basert på valgfrihet og respekt for den enkeltes rett til selvbestemmelse og integritet.

Hovedfokus i vår virksomhet ligger i det daglige møtet mellom kunden – den enkelte person – og våre medarbeidere.

OptimalAssistanse arbeider vi aktivt med kvalitet, kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring. Vi har et kvalitetssystem som er godt tilpasset vår virksomhet.

Eksempelvis så har vi:

 • Opplæringsplan for alle som ansettes. Alle må bl.a. kjenne til ideologien Independent Living og ha god kunnskap om BPA spesielt
 • Gode beskrivelser av arbeidsmetoder og rutiner
 • System for avviksregistrering og bearbeiding
 • Intern revisjoner
 • Kundeundersøkelser
 • Regelmessige møter og godt samarbeid med våre kunder og oppdragsgivere

Vi jobber målrettet med kvalitetssikring og utvikling.


Med fokus på kvalitet

Vårt verdigrunnlag er basert på valgfrihet og respekt for den enkeltes rett til selvbestemmelse og integritet. Hovedfokus i vår virksomhet ligger i det daglige møtet mellom kunden – den enkelte person – og våre medarbeidere.

Vi jobber aktivt med kvalitet, kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring. Vi har et kvalitetssystem som er godt tilpasset vår virksomhet.

Vi har:

 • Opplæringsplan for alle ansatte. Alle må bl.a. kjenne til ideologien Independent Living og ha god kunnskap om BPA spesielt
 • Gode beskrivelser av arbeidsmetoder og rutiner
 • System for avviksregistrering og bearbeiding
 • Intern revisjoner
 • Kundeundersøkelser
 • Regelmessige møter og godt samarbeid med våre kunder og oppdragsgivere

Vi jobber målrettet med kvalitetssikring og utvikling.

God kommunikasjon er avgjørende

OptimalAssistanse har medarbeidere i alle aldre, med forskjellig utdannings- og praksisbakgrunn, gjerne med ulike nasjonaliteter, men felles for dem alle er at de må kunne kommunisere på norsk og være serviceinnstilte.

Alle våre medarbeidere, i administrasjonen og ute hos arbeidslederne, er vårt ansvar og vi intervjuer og sjekker referanser nøye ved ansettelser. Ofte er det assistanseberettigede selv som står for rekruttering av sine personlige assistenter, men vi bistår etter ønske og behov, og det er uansett OptimalAssistanse som er formell og juridisk arbeidsgiver for assistentene.

Alle medarbeidere får selvsagt ansettelseskontrakt og stillingsbeskrivelse, god pensjonsordning, er yrkesskadeforsikret, får faste tillegg for arbeide kveld/natt, lørdag og søndag, helligdag og overtid, og vi har avtale om bedriftshelsetjeneste.

Medarbeiderne har skrevet under taushetserklæring.


Opplæring

OptimalAssistanse har skreddersydd opplæring som omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. Deler av våre kurs er modulbasert. Vår støttespiller BPA-skolen arrangerer relevante kurs utfra ønsker og behov. Vi foretar også jevnlig kvalitetssikring.


Ansvarsbevissthet

Våre medarbeidere er seg sitt ansvar bevisst og har forståelse for hvor viktig det er at de opptrer korrekt i sin yrkesutøvelse. De vet at deres arbeidsplass oftest er i noens private sfære, i noens private hjem, og at de må vise seg den tilliten verdig. Målsettingen vår alltid å bli bedre, og blant annet jevnlige «temperaturmålinger» gir oss kunnskap om behov for å iverksette eventuelle justeringer.