Denne personvernerklæringen handler om hvordan OptimalAssistanse AS samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Nettstedet optimalassistanse.no både lenker lenker til, og bygger inn, innhold (tekstsnutter/bilder/videoer/media) fra nettsider som er eiet og drevet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i, og behandler ikke personopplysninger som ligger på disse nettstedene. OptimalAssistanse har derfor heller ikke ansvar for verken innhold, eller behandling av personopplysninger, på andre nettsteder. Se da egne personvernerklæringer der.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@optimalassistanse.no, eller sende brev til OptimalAssistanse AS, Ecura, Bernt Ankers gate 17, 1534 Moss.

1. Behandlingsansvarlig

OptimalAssistanse AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2. Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på arrangementer, legge inn jobbannonse osv.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler.
 • Gi deg informasjon om aktiviteter, møter og andre arrangementer.
 • Vurdere deg som aktuell kandidat for ledige stillinger, spesielt hvis du har lagt ut en jobbannonse.
 • For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at OptimalAssistanse skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan og hvorfra besøkende kommer til OptimalAssistanses nettsted, og for å spore generelle bruksmønstre til besøkende på våre nettsider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene våre.

3. Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

 • Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra OptimalAssistanse om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse.
 • Hvis du retter en henvendelse til OptimalAssistanse via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
 • På optimalassistanse.no kan du bestille brosjyrer, publikasjoner, informasjonsmateriell, samt legge ut en jobbannonse ved å oppgi navn, e-post og eventuelt postadresse. Personopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn i annonsen eller for å effektuere bestillingen.
 • Når du besøker OptimalAssistanses nettsider registreres din IP-adresse. OptimalAssistanse knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hva slags nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og informasjonskapsler nedenfor.
 • På optimalassistanse.no kan du kommentere innlegg. Din IP-adresse, ditt oppgitte navn og din epostadresse blir da lagret, og brukes til å hindre useriøse kommentarer og til å kunne varsle deg på epost om nye kommentarer (frivillig funksjon). IP- og epostadressen blir ikke synlig for andre besøkende, men om du bruker Gravatar blir ditt der valgte profilbilde vist til alle beøkende.
Webanalyse og cookies

OptimalAssistanse samler inn og behandler også av-identifiserte opplysninger om besøkende på optimalassistanse.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier for å samle informasjon om de besøkende slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Denne informasjonen hentes fra din nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Edge”, ”Mozilla Firefox”), skjermoppløsning og refererende (lenket fra) nettside.

“Cookies” er små informasjonkapsler (datasnutter) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten din. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene, preferansene eller innloggingen din over tid. optimalassistanse.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

 • Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
 • Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene våre.
 • “Cookies” brukes også når du kommenter et innlegg.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at OptimalAssistanse skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.

4. Personopplysninger om mindreårige

OptimalAssistanse innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

5. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak OptimalAssistanse (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f).

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, legg inn en kommentar under innlegg, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på arrangementer, legge inn jobbannonse osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

6. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i OptimalAssistanse som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med strenge tilgangskontroll-mekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til OptimalAssistanse, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

OptimalAssistanse har inngått avtale med noen distribusjonspartnere, som distribuerer våre nyhetsbrev eller materiell, per e-post eller fysisk post til våre kunder. Distribusjonspartnerne er:

 • Automattic Inc (avatar, epost-avtrykk for kommentarforfatter, e-post nyhetsbrev)
 • Øvrige levererandører kan fås på forespørsel

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av brosjyrer og nyhetsbrev.

OptimalAssistanse har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse. Disse har også signert taushetserklæring.

7. Direkte markedsføring

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra OptimalAssistanse. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon oss, men kan også inneholde informasjon om produkter og tjenester fra andre, norske leverandører. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en lenke nederst i nyhetsbrevet.

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger til markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

8. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

OptimalAssistanse har inngått avtale med følgende databehandlere:

 • PRO ISP AS
 • Øvrige levererandører kan oppgis på forespørsel

Alle OptimalAssistanses nettsted er plassert på servere i Norge, men epost-adressene for nyhetsbrev er lokalisert på wordpress.com (Automattic Inc, USA) .

Dersom opplysninger skulle måtte overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?

OptimalAssistanse har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke-personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. OptimalAssistanse har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis OptimalAssistanse behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be OptimalAssistanse rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen, samt skjema nedenfor.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din epost-adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Jobbannonser du har lagt inn beholdes maksimalt 6 måneder, og din brukerkonto i inntil to år etter siste annonse.

Andre personopplysninger som ikke er knyttet til et aktivt abonnement vil bli slettet senest etter to år.

11. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

OptimalAssistanse kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

12. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

OptimalAssistanse er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av norsk domstol.

13. Endringer i erklæringen

OptimalAssistanse forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av OptimalAssistanse. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

Sist oppdatert: 05.08.2018


Ønsker/krever du å korrigere/rette opp, få se eller laste ned alle data vi har om deg, og/eller ønsker du disse slettet?