Publisert Stilling som assistent ledig i

Om oss

Optmalassistanse ble etablert i 2009 og har i dag konsesjon og leverer BPA-tjenester i kommuner over hele landet. Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er rettighetsfestet ved lov, og alle kommuner plikter å tilby BPA til personer med sammensatte og varige behov for assistanse. Tjenesten fungerer som et alternativ eller tillegg til det offentlige omsorgstilbudet og de tradisjonelle hjemmetjenestene.

Optmalassistanse ble i 2017 en del av Ecura AS (Ecura), et norsk konsern med tilbud av tjenester innen BPA, hjemmebasert omsorg, privatfinansiert rusbehandling samt habilitering og heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med sammensatte­/adferdsmessige utfordringer. I tillegg tilbyr Ecura vikar- og bemanningsløsninger med helsefagpersonell, samt rådgivningstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag.

Om stillingen

Annonsetekst

Personlig assistent søkes til arbeidsleder i Fredrikstad. Det søkes etter en fast assistent – NATTEVAKT – i gjennomsnitt 9 timer pr uke og er fordelt på 2. hver helg.

Vaktene er delt i aktive og passive perioder.

Type stillinger

 • Deltid
 • Tillkallingsvikar
 • Stilling som assistent ledig i

Arbeidsoppgaver

 • Personlig hygiene og forflytning
 • Matlaging
 • Husarbeid
 • Div. forefallende kontorarbeid ved behov

Dine egenskaper

  • Pliktoppfyllende, voksen og positiv
  • Pålitelig, ansvarsbevisst og stabil
  • Ønsker og liker å jobbe nattevakter
  • Ikke allergisk mot katt
  • Har sertifikat klasse B
  • Vi søker etter deg som ser for deg å kunne være i jobben som personlig assistent over lengre tid. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

    

Andre krav

 • Ønsket kjønn: Ikke relevant
 • Må ha førerkort for bil
 • Tåle husdyr

Generelt

Assistansen er organisert som BPA, og din arbeidsleder blir nærmeste overordnede. Du blir ansatt i Optmalassistanse, som tilbyr gode lønnsvilkår, tillegg på kveld/helg/helligdag, pensjons- og forsikringsordninger, samt bedriftshelsetjeneste.

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Ved å søke på stillingen aksepterer du at søknaden og din CV fremlegges for arbeidsleder (assistanseberettigede eller dennes stedfortreder).

Kontakt

Eventuelle spørsmål
Else-Kristin Andersen
Tlf.: 911 42 466
Søknad
 • Skriftlig søknad med CV og referanser
 • Søknadsfrist: 1. september
Epost: post@optimalassistanse.no (evt. vårt kontaktskjema her)
– eller brevpost til –
Optimal­Assistanse - en del av Ecura AS
Bernt Ankers gate 17
1534 Moss