Publisert Stilling som assistent ledig i

Om oss

Optimal­Assistanse AS ble etablert i 2009 og har i dag konsesjon og leverer BPA-tjenester i kommuner over hele landet. Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er rettighetsfestet ved lov, og alle kommuner plikter å tilby BPA til personer med sammensatte og varige behov for assistanse. Tjenesten fungerer som et alternativ eller tillegg til det offentlige omsorgstilbudet og de tradisjonelle hjemmetjenestene.

OptimalAssistanse ble i 2017 en del av Ecura Helse og Omsorg AS (Ecura), et norsk konsern med tilbud av tjenester innen BPA, hjemmebasert omsorg, privatfinansiert rusbehandling samt habilitering og heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med sammensatte­/adferdsmessige utfordringer. I tillegg tilbyr Ecura vikar- og bemanningsløsninger med helsefagpersonell, samt rådgivningstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag.

Om stillingen

Annonsetekst

Ønsker du en meningsfull jobb der du bidrar til å bedre livskvaliteten for andre? Da er dette arbeidsplassen for deg!

Vi i OptimalAssistanse AS søker etter BPA-assistenter som kan starte omgående i et oppdrag hos ei dame på 61 år bosatt på Åker i Hamar.

Arbeidsmengden vil i utgangspunktet være cirka. 10 timer i uken. Timene fordeles på følgende måte: mandag og torsdag fra kl. 07.30 til 11.00, tirsdag, onsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 07.30 til 09.30. Det vil være to assistenter på jobb samtidig. Vaktene blir satt opp i en arbeidsplan. Arbeidstiden gir muligheten til å kombinere denne jobben med annet arbeid.

Arbeidssted vil være hjemme hos tjenestemottakeren på Åker i Hamar kommune.

Høres dette ut som en stilling for deg? Ta kontakt med oss i dag. Oppstart av opplæring vil være omgående.

Type stilling

  • Deltid
  • Timer pr uke: 10
  • Stilling som assistent ledig i

Arbeidsoppgaver

BPA er en tjeneste for personer som har behov for bistand til å mestre hverdagen. Personlige assistenter i BPA har som oppgave «å være tjenestemottakerens armer og bein». Oppgavene hos damen går ut på å assistere med personlig hygiene om morgningen. Opplæring vil bli gitt

Dine egenskaper

Andre krav

  • Ønsket kjønn: Ikke relevant

Tiltredelse

Snarest!

Generelt

Assistansen er organisert som BPA, og din arbeidsleder blir nærmeste overordnede. Du blir ansatt i Optimal­Assistanse AS, som tilbyr gode lønnsvilkår, tillegg på kveld/helg/helligdag, pensjons- og forsikringsordninger, samt bedriftshelsetjeneste.

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Kontakt

Eventuelle spørsmål
Else-Kristin Andersen
Tlf.: 911 42 466
Søknad
  • Skriftlig søknad med CV og referanser
  • Merkes: «BPA Hamar»
  • Søknadsfrist: Ingen (åpen)
Epost: post@optimalassistanse.no (evt. vårt kontaktskjema her)
– eller brevpost til –
Optimal­Assistanse AS
Inspiria Kontorsenter
Bjørnstadveien 16
1712 Grålum