Tjenestegodkjent i Gjøvikregionen

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse AS er, samen med 15 andre leverandører, nå tjenestegodkjent og derfor BP-partner, alle 5 kommune i Gjøvikregionen. Disse er, foruten Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Regionen ligger mellom Mjøsa og Randsfjorden og er den … Les mer