BPA med stedfortredende arbeidsleder

med Ingen kommentarer

Det er pr medio 2010 ikke lovhjemlet å få innvilget BPA med stedfortredende arbeidsleder (*), men det er gitt frihet – og kommunene er oppfordret til, å etablere ulike ordninger.

BPA med stedfortredende arbeidsleder er ment å hjelpe dem som ikke selv kan styre assistanseordningen, og det gis rom for at nærstående personer ivaretar interessene og oppgavene på vegne av den assistanseberettigede. Stedfortredende arbeidsleder har rollen som arbeidsleder og bestemmer i samsvar med assistanseberettigedes behov hvem som skal assistere/bistå, hvor og til hvilke tider assistansen skal skje.