Tjenestegodkjent i Gjøvikregionen

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse AS er, samen med 15 andre leverandører, nå tjenestegodkjent og derfor BP-partner, alle 5 kommune i Gjøvikregionen. Disse er, foruten Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Regionen ligger mellom Mjøsa og Randsfjorden og er den … Les mer

Tjenestegodkjent i Frosta og Stjørdal i Værnesregionen – Trøndelag

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse AS er nå, som en av flere (13) leverandører, tjenestegodkjent av Værnesregionens Innkjøpsavdeling (VR Innkjøp) for Stjørdal. Dessuten har Frosta sluttet seg til. Det er gledelig at vi nå kan levere BPA til kunder i Stjørdal og Frosta. Dersom … Les mer

1 2 3 4