Tjenestegodkjent i Lillehammer, Øyer og Gausdal

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse kan nå levere BPA i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner i Oppland. Med andre ord kan borgere med assistansebehov, og fått innvilget BPA i disse kommunene nå velge blant flere leverandører, der OptimalAssistanse er tilgjengelig. Kommunene er nabokommuner i … Les mer

Tenestegodkjend for BPA i Fjell utanfor Bergen

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse er no tildelt tenestekonsesjon for Brukarstyrt Personleg Assistanse (BPA) i Fjell kommune i Hordaland. Frå før er me tildelt same i Bergen. Dette er en kommune som vest for Bergen og sør for Øygarden, og har ca 25 000 innbyggjarar. … Les mer

1 2 3