Tjenestegodkjent for BPA i Malvik ved Trondheim

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse kan nå levere BPA i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Med andre ord kan borgere med assistansebehov, og fått innvilget BPA i Malvik nå velge blant flere leverandører, der OptimalAssistanse er tilgjengelig. Malvik er nabokommune til Trondheim, hvor vi allerede … Les mer